Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventilācijas sistēmas aprīkošana ar kondensāta detektoriem
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /41
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ventilācijas sistēmas aprīkošana ar kondensāta detektoriem saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).
  2. CPV kods: 50712000-9 (Ēku mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi).
  3. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Izpildes vieta: Dārzu iela 6, Ventspilī.
  6. Avansa apmērs ne vairāk kā 40% (četrdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas.
  7. Garantijas laiks: ne mazāk kā 24 mēneši no iekārtu pieņemšanas-nodošanas akta par iekārtu uzstādīšanu parakstīšanas brīža.
  8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 30.maija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.05.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 30.maija plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.