Jaunumi un notikumi

Ventspils brīvostas valde atbalsta pašvaldības iniciatīvu jaunas ražošanas ēkas būvniecībā ostas industriālajā zonā

Ostu likuma grozījumu spēkā stāšanās ļāvusi Ventspils brīvostas valdei lemt par labu jauna ražošanas ēkas būvniecības projekta īstenošanai Ventspils brīvostas teritorijas lidostas industriālajā rajonā. Tuvākajā laikā plānots noslēgt vienošanos ar pašvaldību par zemes gabala valdījuma maiņu, kas ļaus pašvaldībai projektu īstenot.

Ventspils brīvosta atjauno priekšostas krasta nostiprinājumu

Ventspils brīvostā pilnā sparā turpinās priekšostas krasta nostiprinājumu atjaunošana no Ziemeļu mola līdz pat “Baltic Coal terminal” aptuveni 740 metru garumā, kas izmaksās gandrīz 2 miljonus eiro.

Pabeigts Ventspils ostas kuģu ceļu ārkārtas padziļināšanas darbu pirmais posms

Pabeigts Ventspils ostas kuģu ceļu ārkārtas padziļināšanas darbu pirmais posms

No aptuveni 100 tūkstošiem kubikmetru grunts atbrīvojot Ventspils ostas kuģu ceļu, noslēdzies ostas ārkārtas padziļināšanas darbu pirmais posms, kas bija nepieciešams gada sākuma stipro vēju radīto smilšu sanesumu dēļ. Pēc 15.maija, kad beigsies zivju nārsta laiks, plānots darbus pabeigt, lai pilnībā atjaunotu dziļumus Ventspils ostā.

Ventspils brīvostas pārvalde rīko nedzīvojamo telpu Kustes dambis 30a, Ventspilī un ēkai piegulošā zemes gabala nomas tiesību izsoli

Ventspils brīvostas pārvalde rīko nedzīvojamo telpu (7305,8 m2) ēkā Kustes dambis 30a, Ventspilī, un ēkai piegulošā zemes gabala Kustes dambī 30a, Ventspilī, daļas (17 592 m2) nomas tiesības piešķiršanas procedūru - Izsoli.

Projektu konkurss par reklāmu sporta sacensībās un pasākumos

Ventspils brīvostas pārvalde aicina pieteikties projektu konkursā par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta sacensībās un pasākumos 2022.gadā.

Projektu konkurss par reklāmu kultūras pasākumos

Ventspils brīvostas pārvalde aicina pieteikties projektu konkursā par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu kultūras pasākumos 2022.gadā.

Ekskursiju kuģītis “Hercogs Jēkabs” uzsāk sezonu

Ekskursiju kuģītis “Hercogs Jēkabs” uzsāk sezonu

Svētdien, 1.maijā, savu 2022.gada sezonu sāks Ventspils brīvostas pārvaldes ekskursiju kuģītis “Hercogs Jēkabs”, piedāvājot ventspilniekiem un pilsētas viesiem baudīt ostas skatus no Apvedtilta līdz pat ostas vārtiem.

Turpinās ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 būvniecība

Ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 būvniecība atrodas aktīvā būvniecības fāzē, kad ir izbūvētas ēkas konstrukcijas, jumts, sienas, logi un durvis, stikla fasādes. Gandrīz pabeigts arī viss teritorijas labiekārtojums, izbūvēts nožogojums un galvenie komunikāciju pievadi līdz ēkai. Šobrīd kopumā izbūvēts ēkas kopums ar teritoriju bez iekšējām specifiskām komunikācijām un bez iekšējas apdares.

Ventspils brīvostas pārvalde rīko telpu Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5 un tām pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoli

Ventspils brīvostas pārvalde rīko nedzīvojamo telpu (1396.8 kv.m) ēkā Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspilī, un tām pieguļošā zemes gabala ar nosaukumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Ventspils, zemes vienības “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5”, Ventspilī, daļas (7085 kv.m) nomas tiesības piešķiršanas procedūru - Izsoli.

Aicina pieteikties kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanai

Ventspils brīvostas pārvalde veic tirgus izpēti ar mērķi noskaidrot potenciālos pretendentus, kas varētu pieņemt kuģu radītos atkritumus Ventspils ostā, un uz kādiem nosacījumiem pretendenti būtu gatavi sniegt minētos pakalpojumus.

Uzņēmumi Ventspils Brīvostā

atbalsta pakalpojumi augsto tehnoloģiju nozaru uzņēmumu attīstībai;
elektronikas sistēmu un to komponentu ražošana;