2022.gadā Ventspils brīvostā palielinājusies beramkravu pārkraušana

25/05/2022

Turpinot tradīciju īpaši pateikties tiem termināļiem, kuri uzrādījuši labākos kravu pieauguma rādītājus, Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis sveica AS “Ventspils tirdzniecības osta” valdes priekšsēdētāju Valeriju Pašutu ar izciliem rezultātiem kravu pārkraušanā 2022.gadā.

AS “Ventspils tirdzniecības osta” ir viens no 14 Ventspils brīvostā strādājošajiem termināļiem. Tieši termināļi ir tie, kas piesaista, apstrādā un pārkrauj kravas, dodot darbu ostas darbiniekiem un ieņēmumus gan Ventspils brīvostas pārvaldes, gan pašvaldības un valsts budžetā. Gada pirmajos mēnešos beramkravu apjoms ostā gandrīz dubultojies, salīdzinot ar pagājušo gadu, un šīs kravu grupas segmentā viens no galvenajiem spēlētājiem ir tieši AS “Ventspils tirdzniecības osta”.

Tikšanās reizē īpaša uzmanība tika veltīta vides jautājumiem, ņemot vērā to, ka šogad būtiski palielinājies akmeņogļu daudzums. A.Purmalis uzsvēra nepieciešamību pievērst pastiprinātu uzmanību visu iespējamo palīglīdzekļu izmantošanai, lai efektīvi līdz minimumam samazinātu putēšanu. A.Pašuta apliecināja, ka pēdējos gados uzņēmums ir būtiski pilnveidojis gan tehniskās iespējas, gan ieguldījis darbinieku apmācībā, un situācija tiek nepārtraukti uzraudzīta, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi reaģētu.

2022.gada četros mēnešos Ventspils brīvostā strādājošie termināļi kopā pārkrāvuši 5,2 miljonus tonnu, kas ir par 20,8% vairāk nekā šajā periodā 2021.gadā. Ostā apkalpoti 453 kuģi – 358 sauskravas kuģi un 95 tankkuģi. Neskatoties uz salīdzinoši labajiem rādītājiem gada sākumā, ņemot vērā starptautisko situāciju, Ventspils brīvostas pārvalde nākotnē raugās piesardzīgi, pievēršot īpašu uzmanību jaunu kravu veidu piesaistei un pakalpojumu dažādošanai.