Atjaunos divvirzienu satiksmi Rūpniecības ielā

23/12/2020

Ceļu remontdarbiem nepiemēroto laika apstākļu dēļ Rūpniecības ielas posma no Apvedtilta līdz Durbes ielai atjaunošanā nolemts ieviest tehnoloģisko pārtraukumu līdz pavasarim. No 24.decembra satiksme šajā posmā atkal tiks atvērta abos virzienos.

Pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma Rūpniecības ielā norit seguma un apgaismojuma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves pie rotācijas apļa krustojumā ar Durbes ielu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Apvedtilta. Lai gan sākotnēji bija plānots darbus pabeigt līdz gada beigām, laika apstākļi neļauj to izdarīt pietiekami augstā kvalitātē, tāpēc nolemts šobrīd darbus pārtraukt un atsākt pavasarī. Par darbu atsākšanu un satiksmes ierobežojumiem iepriekš informēsim. 

Atklātajā konkursā par būvdarbu veikšanu šajā posmā uzvarēja SIA “Ventbetons-V”. Būvdarbu līgums noslēgts par 359 406,23 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Būvju profesionālā uzraudzība”. 

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2022. gadam Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,8 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.