Atsāksies būvdarbi Rūpniecības ielā

30/04/2021

5.maijā plānots atsākt laika apstākļu dēļ pārtrauktos būvdarbus Rūpniecības ielā, Ventspilī. Darbu veikšanas laikā, tas ir – līdz 27.maijam, Rūpniecības ielas posmā no Apvedtilta līdz Durbes ielai būs satiksmes ierobežojumi.

Pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma Rūpniecības ielā norit seguma un apgaismojuma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves pie rotācijas apļa krustojumā ar Durbes ielu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Apvedtilta. 2020.gada decembrī nācās uz laiku darbu veikšanā ieviest tehnoloģisko pārtraukumu, lai laika apstākļu dēļ neciestu darbu kvalitāte. Šī gada 5.maijā būvdarbus plānots atsākt, bet visus darbus šajā ielas posmā pabeigt līdz 27.maijam.

Tāpat kā iepriekš, darbi tiks organizēti tā, lai pie visiem uzņēmumiem šajā ielā būtu iespējams piebraukt ar auto. Satiksme notiks vienā virzienā - no Durbes ielas virzienā uz Apvedtiltu. Lūdzu sekot satiksmes organizācijas zīmēm!

Atklātajā konkursā par būvdarbu veikšanu šajā posmā uzvarēja SIA “Ventbetons-V”. Būvdarbu līgums noslēgts par 359 406,23 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Būvju profesionālā uzraudzība”, autoruzraudzību SIA “Projekts 3”.

Pēc darbu pabeigšanas Rūpniecības ielas posmā sāksies Ventas tilta brauktuves seguma atjaunošana. Būvdarbi plānoti, neslēdzot satiksmi uz tilta un saglabājot divvirziena transporta kustību – vispirms atjaunojot brauktuves virzienā uz Pārventu (Rīgas virziens) seguma daļu. Vēl šogad pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma plānota Kaiju ielas pārbūve un piebrauktuves atjaunošana pie ostas termināļa Plostu ielā. Šobrīd uzsākti arī projektēšanas darbi, lai pārbūvētu Ostas ielu posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai. 

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.