Atvērta satiksme Kaiju ielā

24/11/2021

Būvdarbiem nepiemērotu laika apstākļu dēļ Kaiju ielas pārbūves darbu pabeigšanu nepieciešams atlikt līdz pavasarim. Ar 25. novembri šajā ielā uz būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laiku atjaunota auto un gājēju satiksme.

855 metru garā Kaiju iela Ventspils pilsētas Pārventā savieno Celtnieku un Talsu ielu. Pārbūves laikā tiek pilnībā pārbūvēts  ielas segums, izbūvēta lietusūdens kanalizācija un apgaismojums. Pārbūves darbi šobrīd ir finiša taisnē, tomēr pašreizējie laika apstākļi neļauj darbus pabeigt pietiekami kvalitatīvi, tāpēc nolemts ņemt būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu līdz pavasarim, kad gaidāmi ielu būvniecībai piemēroti laika apstākļi.

Lai gan pašreizējais ielas stāvoklis ļauj atjaunot satiksmi, tomēr autovadītājiem ir jāievēro piesardzība, jāierobežo ātrums un uzmanīgi jāseko ceļa zīmēm, jo darbi nav pabeigti. Lūdzam autovadītājus būt uzmanīgiem un atvainojamies par pagaidu neērtībām!

Būvdarbus pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma veic iepirkumu konkursā uzvarējusī būvkompānija SIA CTB. Pārbūves projekta kopējās izmaksas – 641 767,59 eiro bez PVN.

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.