Brīvostas pievedceļu atjaunošanas projekts finiša taisnē

30/06/2022

Neskatoties uz būtisko izmaksu sadārdzinājumu un resursu ierobežotību būvniecības nozarē, savam noslēgumam jau pamazām tuvojas apjomīgais Ventspils brīvostas pievedceļu būvniecības un atjaunošanas projekts, kura ietvaros paredzēts atjaunot 19 ielu posmus Ventspilī. Brīvostas pārvaldei izdevies panākt vienošanos ar būvnieku par 2021.gadā nepabeigto būvdarbu uz Ventas tilta un Kaiju ielā pabeigšanu.

Būvdarbus uz Ventas tilta plānots atsākt 11.jūlijā – tūlīt pēc Jūras svētkiem, lai netraucētu satiksmi svētku laikā un varētu darbus pabeigt līdz Pilsētas svētkiem. Būvdarbus uz tilta – virskārtas atjaunošanu un tilta deformācijas šuvju nomaiņu – būvnieks SIA CTB gan pabeidza jau 2021.gadā, tomēr ne Ventspils brīvostas pārvaldi kā pasūtītāju, ne būvuzraugus neapmierināja darbu kvalitāte īpaši tajā darbu sadaļā, kas attiecas uz deformācijas šuvju maiņu. Būvuzņēmējam konstatētie defekti par saviem līdzekļiem jānovērš.

Būtiskā cenu kāpuma būvniecības nozarē dēļ aizkavējusies arī plānoto remontdarbu Kaiju ielā pabeigšana. Ventspils brīvostas pārvalde no būvnieka SIA CTB tika saņēmusi informāciju par pozīcijām, kurās ir izveidojies sadārdzinājums, ko būvnieks prasa kompensēt. Izvērtējot prasību pamatotību, brīvostas pārvalde ir panākusi vienošanos ar būvuzņēmēju par kompensāciju apjomu un jūlija otrajā pusē darbi varēs atsākties. Plānots visus būvdarbus Kaiju ielā pabeigt līdz septembrim, tomēr termiņu var ietekmēt ūdenssaimniecības darbi, ko vienā ielas posmā vēl pirms ielas seguma pārbūves plāno veikt Pašvaldības SIA Ūdeka.

Visbeidzot pēdējais atlikušais pievedceļu atjaunošanas projekta posms ir Ostas ielas atjaunošana aptuveni 600 metru garumā. Šobrīd vēl turpinās projektēšanas darbi un projekta darbu skaņošana gan ar pašvaldības, gan projektu uzraugošajām institūcijām. Būvdarbi šajā ielas posmā varētu notikt 2023.gadā.

Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.