Brīvostas teritorijas un objektu uzraudzību veiks Ostas kontrole

01/03/2021

Lai uzraudzītu kārtību Ventspils brīvostas sauszemes teritorijā un ostas akvatorijā, ar šodienu, 1.martu, darbu Ventspils brīvostas pārvaldē sāk Ostas kontrole. Lai gan Ostas kontroles darbinieku galvenais uzdevums būs uzraudzīt tieši brīvostas pārvaldes objektus, vēl vienas uzraudzības struktūras klātbūtne pilsētā tikai vēl vairāk uzlabos ventspilnieku drošību.

Ventspils brīvostā strādājošo termināļu teritorijās par to uzraudzību, caurlaižu režīma ievērošanu muitas zonā un citiem drošības jautājumiem gādā paši privātie ostas termināļi, kuri nomā brīvostas teritorijas. Ventspils brīvostas pārvaldes uzdevums ir uzraudzīt brīvostas pārvaldes objektus publiski pieejamā teritorijā. Iepriekš šo darbu veica Ventspils pilsētas pašvaldības policija, kas vairākus gadus uzvarēja brīvostas pārvaldes iepirkumā.  

Iemesli neturpināt līdzšinējo praksi, bet veidot VBP Ostas kontroli bija vairāki. Pirmkārt, gan Latvijas Jūras administrācija, gan Valsts drošības dienests vērsa Ventspils brīvostas pārvaldes uzmanību uz faktu, ka ostas uzraudzība netiek veikta pietiekošā apjomā, proti, - netiek pārraudzīts notiekošais akvatorijā un nenotiek atpūtas kuģu kontrole, kā arī netiek pilnībā pildītas Starptautiskajā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksā (ISPS) noteiktās prasības kontrolēt to kuģu apkalpju darbības, kas pietauvojas piestātnēs ārpus privātajiem termināļiem, piemēram, uz remonta laiku.

Otrkārt, Ventspils brīvostas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā Ventspils pilsētas pašvaldības policijas piedāvātā līgumcena daudzkārt pārsniedza citu pretendentu piedāvājumu. Turklāt drošības institūcijas vērsa brīvostas pārvaldes uzmanību, ka atsevišķas pašvaldības policijas darbības varētu būt saistītas ar sankcionētu personu, tādējādi apdraudot pašu Ventspils brīvostas pārvaldi. Tāpat neviena no firmām, kas pieteicās brīvostas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā, nevarētu nodrošināt ostas akvatorijas kontroli, savukārt, Ostas kontroles rīcībā būs ne tikai automašīnas objektu uzraudzībai sauszemes teritorijā, bet arī VBP flotes kuģi akvatorijas kontrolei.

Treškārt, Ostas kontroles funkcijas veiks speciāli apmācīti esošie Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieki papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem no tām brīvostas pārvaldes struktūrām, kur amata specifika lielākoties liek būt dežūrrežīmā. Tādējādi tiks efektīvāk izmantoti brīvostas pārvaldes iekšējie resursi, kā arī nodrošināta izaugsme pašu darbiniekiem.