Kuģu remontam un apkopei izvēlas Ventspils brīvostu

14/04/2021

Sadarbojoties vairākiem pakalpojumu sniedzējiem Ventspils brīvostā, izdevies pilnveidot kuģu remontdarbu piedāvājumu, ko kuģu kompānijas līdz šim Ventspilī izvēlējās reti. Šonedēļ pie Dienvidu mola piestātnes pietauvots tankkuģis HUEY, bet ir ievadītas sarunas vēl par citu kuģu uzņemšanu jau tuvākajā nākotnē, tā dodot iespēju gūt papildu ienākumus Ventspilī strādājošajiem uzņēmumiem.

184 metrus garais un 28 metrus platais, 2008.gadā būvētais tankkuģis HUEY Ventspils ostā nav pirmo reizi, bet citkārt tā ierašanās mērķis bija kravu nogāde. Šonedēļ tas Ventspils ostā ieradies, lai veiktu virkni ar kuģa uzturēšanu saistītu darbu – dažādas pārbaudes un remontdarbus.

Iepriekšējo reizi kuģis Ventspils ostu tehniskai apkopei izmantoja pagājušā gada oktobrī. Šāda pakalpojuma piedāvāšanai aktīvākas līdz šim bijušas citas ostas, lai gan arī Ventspils ostā ir visi priekšnoteikumi attiecīgu darbu veikšanai. Tika nolemts, iesaistot ostas uzņēmējus, mērķtiecīgi strādāt piedāvājuma sagatavošanā kuģu kompānijām, lai konkurētu arī šo pakalpojumu tirgū.

Kuģa remontam tiek izmantota 37.piestātne pie Dienvidu mola, kur  kravu pārkraušana nevar notikt. Ievērojot visas drošības prasības, Ostas kontroles darbinieki nodrošina caurlaižu režīmu. Lielākie ieguvēji no šāda pakalpojuma sniegšanas ir Ventspils uzņēmēji: ķuģu aģenti, ūdenslīdēju un dažādu remonta pakalpojumu sniedzēji, un pat viesu nami, jo Ventspilī ieradušies speciālisti no ārvalstīm, kuri darbu veikšanas laikā dzīvo viesu namos.  

Ventspils brīvostas pārvalde plāno attīstīt šo pakalpojumu, uzlabojot ostas infrastruktūru, lai kuģi varētu operatīvi un ērti veikt plānotās apkopes un remontdarbus, ievērojot visas drošības prasības. Šobrīd norit sarunas ar kuģu kompānijām par nākamo kuģu uzņemšanu.