Latvijas Jūras administrācija: Ventspils brīvostas aizsardzība notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām

07/04/2021

Apritējis mēnesis, kopš veiktas organizatoriskas izmaiņas Ventspils brīvostas publiskās teritorijas uzraudzībā, šo pienākumu uzticot brīvostas darbiniekiem. Lai pārliecinātos par noteikumu ievērošanu, Latvijas Jūras administrācija veica ārpuskārtas pārbaudi Ventspils brīvostā.

Reaģējot uz Ventspils pilsētas Pašvaldības policijas vēstuli ar tur paustajām bažām par drošības uzraudzības izmaiņām Ventspils brīvostā, Latvijas Jūras Administrācija veica ārpuskārtas pārbaudi Ventspils brīvostā un konstatēja ka Ventspils brīvostas aizsardzības plānā paredzētie grozījumi ir ieviesti un īstenoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Visi pasākumi, kas tiek veikti, lai gādātu par drošību Ventspils brīvostā, tiek noteikti Ventspils brīvostas aizsardzības plānā. Par drošību ostas termināļos, kas ir slēgtas teritorijas, rūpējas paši ostas termināļi, kuriem katram ir savs aizsardzības plāns. Publiskās teritorijas objektu uzraudzība ir Ventspils brīvostas pārvaldes pārziņā.