Maskavas ielā uzsākti būvdarbi, ir satiksmes ierobežojumi

04/07/2018

Ventspils brīvostas pārvalde uzsākusi Maskavas ielas satiksmes pārvada pār Dzintaru ielu atjaunošanas būvdarbus. Būvdarbu laikā satiksmei ir atvērta viena brauktuves josla, ko regulē luksofors.     

Būvdarbi tiek veikti 330 m garā posmā pievedceļam un pārvadam. Pārvads nodrošina transporta kustību pāri Dzintaru ielai un dzelzceļa sliedēm un kalpo par savienojumu starp autoceļu A 10, kas ir daļa no starptautiskā maršruta E22 “Rīga – Ventspils”, un Ventspils Tirdzniecības Ostas teritoriju. Būvdarbu ietvaros tiek mainīta braucamās daļas asfaltbetona seguma virskārta un ietvju asfalta segums, remontētas deformācijas šuves un izbūvēts jauns lietus ūdens kanalizācijas atzars, kā arī veikta margu un apgaismes stabu nomaiņa. Būvdarbus plānots pabeigt triju mēnešu laikā. Darbus veic atklātā konkursā uzvarējusī būvfirma SIA “CTB”.

Satiksmes pārvads Maskavas ielā ir tikai viens no posmiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde pārbūvēs 2018.gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Šobrīd aktīvi norit būvdarbi arī Kuldīgas ielā pie pilsētas robežas, Zvaigžņu ielā un tikko noslēgusies jauna pievedceļa būvniecība pie Dienvidu mola.  Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai to izbūve. Šogad paredzēts veikt vairāk nekā pusi no visiem 5 gadu projekta darbiem. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.