Nīderlandes inženierkonsultanti atzīst Ventspils ostu par piemērotu vietu atkrastes vēja parku apkalpošanai jau šobrīd un modelē jaunu termināli

23/04/2024

Sadarbībā ar vienu no vadošajiem ostu projektēšanas ekspertiem – Nīderlandes kompāniju Witteveen+Bos - noslēdzies pētījums par Ventspils ostas pielāgošanu atkrastes vēja parku apkalpošanai. Galvenie pētnieku secinājumi ir divi: Ventspils osta jau šobrīd var piedāvāt atbilstošu pakalpojumu atkrastes vēja parku attīstītājiem, un visa potenciāla jēgpilnai izmantošanai Ventspils ostā nepieciešams uzbūvēt no izmaksu un izmantošanas viedokļa efektīvu termināli Ziemeļu mola rajonā.

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs: “Enerģētiskās neatkarības un klimata neitralitātes mērķu sasniegšanai Baltijas jūras reģionā attīstās atjaunojamās enerģijas projekti, kas ir ne tikai pavērsiens enerģētikā, bet arī maina veidu, kā ostas var dot savu pienesumu kopējā ekonomikas noturēšanas un attīstīšanas procesā. Ja vairāk nekā gadsimtu Ventspils osta galvenokārt kalpoja par fosilās enerģijas nodrošināšanas tranzīta punktu, tad tagad tā paralēli esošajiem darbības virzieniem var transformēties par enerģijas ostu daudz plašākā tvērumā – te mēs runājam par atjaunojamo enerģiju, ūdeņraža ekonomiku, arī Latvijas produktu eksportu. Esam izvēlējušies šo attīstības ceļu iet pakāpeniski, sākot ar esošo iespēju un potenciāla izvērtējumu. Pateicoties kopīgam darbam ar šajā jomā starptautiski pieredzējušo kompāniju Witteveen+Bos šobrīd mums ir gatavs plāns, pamatojums un aprēķini tam, lai atkrastes vēja parki varētu saņemt Ventspilī iespējami labāko pakalpojumu.”

Atkrastes vēja parku apkalpošanai ir nepieciešama sauszemes tehniskās apkopes bāze - potenciāli Ventspils osta atrodas visizdevīgākajā un tuvākajā vietā plānotajiem vēja parkiem un varētu nodrošināt ar atkrastes vēja parku apkalpošanu saistītos pakalpojumus. 2023.gada sākumā Ventspils brīvostas pārvalde, piesaistot Nīderlandes inženierkonsultantu uzņēmumu Witteveen+Bos,  uzsāka darbu pie pētījuma: “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai”.

Sākotnējais pētījuma mērķis bija izvērtēt esošo infrastruktūru un tās iespējas un modelēt jauna termināļa izveidi Ziemeļostā, kas ir plaša, attīstībai pieejama ostas teritorija ziemeļu virzienā.Tomēr pētījuma laikā Witteven+Bos nāca klajā ar jaunu priekšlikumu ostas paplašināšanai, kas gan no izmaksu, gan efektivitātes viedokļa būtu vēl pievilcīgāks gan privāto investoru ieceru attīstībai, gan publiskās infrastruktūras jēgpilnai izmantošanai. Proti, eksperti piedāvāja pārbūvēt esošo 35.piestātni Ziemeļu molā, uzskalojot jaunu ostas teritoriju aptuveni 50 hektāru platībā, paredzot vietu gan vēja parku apkalpošanai, gan konstrukciju ražošanai. Ir izstrādāts tehniskais risinājums, viļņu ietekmes modelēšana un veikti citi priekšdarbi, lai pārliecinātos par attīstības plāna pamatotību gan no efektivitātes, gan izmaksu un drošības viedokļa.

Witteveen+Bos ekspertu komandas tehniskais vadītājs Kristians Lubērs: “Witteveen+Bos izpētīja iespējamo Ventspils ostas piedāvājumu atkrastes vēja parku attīstītājiem. Novērtējums ietvēra pētījumu par labāko praksi Eiropas ostās atkrastes vēja parku attīstībai un apkalpošanai un funkcionālo prasību noteikšanu termināļiem. Pamatojoties uz šīm prasībām, tika novērtēti esošie ostas termināļi, lai noteiktu to piemērotību atkrastes vēja parku attīstītāju vajadzībām. Vienlaikus tika izpētīti paplašināšanas varianti uz ziemeļiem no esošā mola, tostarp jaunu molu, teritorijas un termināļu izveide.”

Oskars Zivtiņš, SIA Witteveen+Bos Latvia vadītājs: “Izvērtējot Ventspils ostas atbilstību funkcionālajām prasībām, kādas citās Eiropas ostās tiek izvirzītas atkrastes vēja parku projektu būvniecībai un apkalpošanai uzņēmuma Witteveen+Bos eksperti secināja, ka Ventspils osta jau šodien būtu gatava piedāvāt savus pakalpojumus atkrastes vēja parku attīstītājiem. Ziemeļostā ir iespējams attīstīt jaunus termināļus, to attīstību sadalot loģiskos un investīciju ziņā pamatotos posmos. Un diezgan svarīgs apstāklis, ka Ventspils ostai ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums attiecībā pret reģionā paredzētajiem atkrastes vēja parku izbūves vietām.”

Ventspils brīvostas pārvalde šobrīd aktīvi strādā ar potenciālajiem investoriem, kas varētu būt ieinteresēti sadarboties jauna termināļa izveidē.  Projekta koncepts, kas tapis SIA “Witteveen+Bos Latvia” veiktā pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” rezultātā, tiks virzīts apstiprināšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldībā Latvijas valsts atbildīgajās institūcijās.

Ventspils ir viena no lielākajām Baltijas austrumkrasta ostām un trešais lielākais industriālais centrs Latvijā. Aizvadītajos gados Ventspils brīvostā uzsākts aktīvs darbs jaunu attīstības projektu virzienā, lai transformētu tradicionālo ostas darbību no fosilās enerģijas tranzīta uz atjaunojamās enerģijas projektu servisa, zaļās degvielas uzglabāšanas un transporta pakalpojumu, pārtikas un Latvijas produkcijas eksporta mezglu. Ventspils ir vienīgā osta Latvijā, kura jau ir noslēgusi ilgtermiņa apbūves tiesību līgumu ūdeņraža rūpnīcas būvniecībai, un komersants ir uzsācis ietekmes uz vidi novērtējuma procesu.

Plašāka informācija

Igors Udodovs

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks,
Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs

Tālrunis: +371 63602301
Mob. tālr.: +371 29107398
E-pasts: [email protected]