No 6.augusta uz Ventas tilta tiks atjaunota divvirzienu satiksme

05/08/2021

Sākusies jauna Ventas tilta remontdarbu fāze, tāpēc sākot ar piektdienu, 6.augustu, uz tilta tiks atjaunota divvirzienu satiksme. Savukārt, no 10.augusta uz remontdarbu laiku darbosies pagaidu gājēju pārejas.

Ventas tilta atjaunošanas darbi tika uzsākti jūnijā, un šobrīd ir pabeigta seguma ierīkošana uz tilta paceļamās daļas metāla konstrukcijas un tilta deformācijas šuvju iebūve brauktuves daļā virzienā uz Rīgu. Deformācijas šuvju nomaiņa ir sarežģīts process, kas prasa lielāku darbu zonu, tāpēc tika pieņemts lēmums mainīt satiksmes organizāciju būvdarbu laikā, autotransporta kustību Rīgas virzienā novirzot pa Apvedtiltu. Tagad šie darbi ir pabeigti, un sākot ar piektdienu, 6.augustu, uz Ventas tilta tiks atjaunota divvirzienu satiksme.

Sākot ar 10.augustu būs satiksmes izmaiņas gājējiem un velobraucējiem

Kamēr tiks veikti remontdarbi tilta brauktuves daļā virzienā no Rīgas, gājēju un velobraucēju plūsma tiks novirzīta uz tilta otru pusi – uz būvdarbu izpildes laiku tilta galos tiks izveidotas gājēju pārejas. Tiklīdz tas būs iespējams, gājēju ietve un veloceliņš tiks atvērti kustībai.

Ventspils brīvostas pārvalde aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgi sekot ceļu satiksmes norādēm par ierobežojumiem.

Atjaunošanas darbu laikā Ventas tiltam plānots nofrēzēt brauktuves asfaltbetona segumu un uzlikt jaunu, atjaunot segumu uz tilta paceļamās daļas metāla konstrukcijām, nomainīt tilta deformācijas šuves, apgaismojuma gaismekļus un atjaunot tilta pacelšanas informatīvos tablo. Seguma atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz augusta beigām, darbus veic SIA “CTB”.

Ventas tilta seguma atjaunošana ir viens no ostas pievedceļu atjaunošanas projekta posmiem.

Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.