Noslēdzies 18 miljonu vērtais Ventspils ostas hidrobūvju atjaunošanas projekts

28/02/2023

Piecu gadu laikā, īstenojot projektu “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana”, Ventspils ostas infrastruktūrā ieguldīts vairāk nekā 18 miljoni eiro. Visi projektā paredzētie būvdarbi ir noslēgušies, bet vēl turpinās atskaišu gatavošanas process projekta noslēgšanai.

Projekta ietvaros pārbūvēti vai atjaunoti 4 objekti

Dienvidu mola atjaunošana

Lai nodrošinātu būves izturību pret viļņu iedarbību, Dienvidu mols papildināts ar 1368 tetrapodiem un 204 betona masīviem. Ir veikts arī mola aizsargsienu fasādes remonts, atjaunots tā segums un izbūvēts jauns apgaismojums visā mola garumā.

Krasta nostiprinājuma pārbūves darbi pie zemesgabala Dienvidu mols 5

Pārbūvētais krasta stiprinājums pie zemesgabala Dienvidu mols 5 atrodas vēsturiskā vietā – aptuveni 1,5 kilometrus no pašreizējā Dienvidu mola galvas, vietā, kur kādreiz viļņojusies jūra un atradies sākotnējais mols. Šodien šī vieta labāk zināma kā krasts pie ieejas Jaunajā Zvejas un Jahtu ostās. Pārbūves laikā demontētas vecās un savu laiku nokalpojušās konstrukcijas, attīrīta gultne līdz atzīmei –5m, izbūvēta jauna metāla rievsiena apmēram 230m garumā, kā arī sakārtota pieguļošā krasta teritorija.

Ziemeļu mola atjaunošana

Visvairāk finanšu un laika projektā prasīja pusotru kilometru garā Ziemeļu mola atjaunošana. Mols papildināts ar 1075 betona masīviem, 2150 tetrapodiem, molā iebūvēti apmēram 6500 kubikmetri akmeņu, demontēts ap 330 tonnu veco tehnoloģisko cauruļvadu, izbūvēta jauna tērauda rievpāļu aizsargsiena apmēram 230 metru garumā, esošo elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu pārnešanas darbu ietvaros demontēti gandrīz 19 kilometri dažāda veida elektroapgādes kabeļu un apmēram tikpat izbūvēti no jauna, kā arī demontēti gandrīz 54 kilometri dažāda veida vadības un automatizācijas kabeļu un apmēram tikpat izbūvēti no jauna, un izbūvēta jauna brauktuve autotransportam.

Priekšostas krasta nostiprinājumu atjaunošana

No Ziemeļu mola līdz pat “Baltic Coal terminal” starp muliņiem aptuveni 740 metru garumā tika atjaunots krasta stiprinājums – gan izbūvējot krasta nostiprinājuma nogāzes monolītu betona segumu, gan zemūdens nogāzes stiprinājumu, kā arī papildināts krasta nostiprinājuma viļņu iedarbību slāpējošo elementu (betona kubi) krāvums.

Projekta mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu drošības līmeni Ventspils brīvostā. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai, un vienlaikus piedāvājot pakalpojumus par zemākajām ostu maksām Baltijas jūras austrumkrastā. 

Projekts īstenots saskaņā ar 2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.319 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi” (SAM 6.1.1.).