Noslēgts līgums par vēsturiskā naftas piesārņojuma likvidēšanu Ventspilī

10/02/2023

Ventspils brīvostas pārvalde noslēgusi līgumu ar AS "VentEko" par piesārņotās teritorijas sanācijas darbu veikšanu – naftas produktu peldošā slāņa samazināšanu un barjeras sistēmas uzstādīšanu, lai nodrošinātu piesārņojuma migrācijas pārtraukšanu uz Baltijas jūru un tās piekrasti.

Ventspils brīvostas pārvaldes izsludinātajā atklātajā konkursā par vēsturiski ar naftas produktiem piesārņoto vietu sanāciju Ventspilī uzvarēja AS “VentEko”, ar ko noslēgts līgums par 3,9 miljoniem eiro. Darbu izpildes termiņš ir 2024.gada 30.aprīlis.

Šis ir pēdējo gadu vērienīgākais vides attīrīšanas projekts Ventspilī. Projekta kopējā vērtība ir vairāk nekā 5 miljoni eiro. Attīrāmās teritorijas - pašvaldības SIA “Ūdeka” bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija Dzintaru ielā 68 un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases teritorijas daļa Dzintaru ielā 52c - atrodas Ventspils ziemeļu daļā tikai 30 līdz dažu simtu metru attālumā no Baltijas jūras krasta un Ventspils ostas Ziemeļu mola. Sanācijas teritorijas īpašnieks ir Ventspils pilsētas pašvaldība, bet abi īpašumi nodoti valdījumā Ventspils brīvostas pārvaldei.

Pielietojot ilgtspējīgas attīrīšanas tehnoloģijas, tiks likvidēta piesārņotās teritorijas grunts masīvā esošo brīvo naftas produktu frakcija un paralēli Baltijas jūras krasta zonai vismazi 300 metru garumā piesārņotajā teritorijā tiks ierīkota filtrējošas – attīrošas barjeras sistēma, kas nodrošinās piesārņotā gruntsūdens migrācijas pārtraukšanu Baltijas jūras virzienā, pilnībā novēršot jūras akvatorijas piesārņojuma riskus. Papildus sanācijas darbiem tiks īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa, paaugstinot sabiedrības izpratni par aktuāliem vides un klimata jautājumiem.

Projektu "Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI "Ūdeka" (Kad.Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija" īsteno Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar Norvēģijas partneri – nodibinājumu "International Development Norway AS" un Latvijas projekta partneri – nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks". Projekta budžets: 5 117 000 EUR. Norvēģijas finanšu instrumenta (Norvēģijas grants) līdzfinansējums ir 4 349 450 EUR. Projekta īstenošanas periods ir no 2021.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!