Pabeigta termināļu pievedceļu atjaunošana Plosta ielā

11/11/2021

Noslēgušies pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma veiktie pievedceļu atjaunošanas būvdarbi Plosta ielā. Šie darbi īpaši būtiski ir universālo un lielgabarīta kravu pārvadāšanai no un uz Ventspils brīvostas termināļiem.

Plosta ielā ir atjaunots  savu laiku nokalpojušais asfaltbetona segums un uzstādīts jauns apgaismojums.  Daļa no šī projekta bija arī lielgabarīta kravu piebrauktuves izbūve un sakārtošana iepretim Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai Brīvības ielā. Šīs vietas sakārtošana bija nepieciešama īpaši lielo kravu izvešanai no vai nogādei uz termināli.

Būvdarbus veica ar iepirkumu konkursā uzvarējusī būvkompānija SIA CTB.  Kopējās darbu izmaksas -  gandrīz 175 tūkstoši eiro bez PVN.

Tendences rāda, ka lielgabarīta kravu apjoms ostā ievērojami palielinās. 2018.gadā Ventspils Komunālā pārvalde izdeva 318 atļaujas lielgabarīta kravu pārvadāšanai Ventspilī, 2019.gadā – 289, 2020.gadā – 418, bet šī gada deviņos mēnešos jau 502.

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.