Parakstīts līgums par zaļā ūdeņraža rūpnīcas būvniecību Ventspilī

13/11/2023

Ventspils brīvostas pārvalde parakstījusi līgumu ar SIA “PurpleGreen Energy C”, lai sāktu izpētes darbus zaļā ūdeņraža rūpnīcas būvniecībai Ventspilī. Zaļais ūdeņradis nākotnē ieņems noteicošu lomu kā ilgtspējīgas enerģijas ražošanas avots, tāpēc pasaulē to dēvē par “zaļo revolūciju”. Projekta realizācija būs nozīmīgs solis atjaunīgās enerģijas klastera attīstībā Ziemeļkurzemes reģionā. Tas pavērs iespējas gan pētniecībai, gan citu uzņēmējdarbības projektu attīstībai nākotnē, kur būtiska nozīme būs tieši nākotnes enerģijas izmantošanai.

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs Igors Udodovs: “Ventspilij ir visas priekšrocības, lai attīstītos par nākotnes enerģijas ražošanas un eksporta mezglu, kas savukārt būtu liela konkurētspējas priekšrocība uzņēmumiem sākt un izvērst savu darbību šeit. Šobrīd Ventspils brīvostas pārvalde mērķtiecīgi attīsta atjaunīgās enerģijas klasteri Ventspilī un zaļā ūdeņraža ražošana šajā dažādo aktivitāšu kompleksā ir viens no ļoti svarīgiem stūrakmeņiem. Esam gandarīti, ka “PurpleGreen Energy C” izvēlējās Ventspils brīvostu par vietu sava projekta attīstībai, un esam gatavi aktīvai un produktīvai sadarbībai.”

Līgums noslēgts ar uzņēmumu SIA “PurpleGreen Energy C” par apbūves tiesības piešķiršanu 10 hektāru lielā zemes gabalā ar adresi “Zilgmes” un Mauru ceļš 73, kur uzņēmums plāno izbūvēt zaļā ūdeņraža rūpnīcu. Potenciāli rūpnīcā tiktu ražoti arī produkti, izmantojot zaļo ūdeņradi kā izejvielu. Ar līguma noslēgšanu sākas padziļinātas izpētes process, kura rezultāti parādīs, kā reāli dabā šim projektam jāizskatās. Uzņēmums “PurpleGreen Energy C” vada sarunas ar starptautiskiem uzņēmumiem par saražoto produktu noieta tirgiem un eksportu, kā arī identificē potenciālās sadarbības iespējas ar esošajiem uzņēmumiem Ventspilī.

SIA “PurpleGreen Energy C” PtX nodaļas vadītājs Māris Daniševskis: “Mēs saredzam lielu potenciālu Latvijai kļūt par atjaunīgās enerģijas eksporta valsti. Viens no piemērotākajiem veidiem, kā atjaunīgo enerģiju eksportēt, ir to pārvēršot atjaunīgo elektrību molekulu formā un tālāk šo enerģiju eksportēt, izmantojot jau esošo Ventspils brīvostas infrastruktūru, kā arī sadarbojoties ar Ventspilī strādājošiem uzņēmumiem - piemēram, e-metanola vai “zaļā” amonjaka formā. Pateicamies Ventspils brīvostas pārvaldei par veiksmīgi iesākto sadarbību un ar lielu optimismu strādājam pie šī projekta realizēšanas.” 

SIA “PurpleGreen Energy C” valdes loceklis Vigars Kaktinieks: “PurpleGreen ir Aksedo grupas uzņēmums, kas komandā apvienojis vairāk nekā 20 pieredzējušus profesionāļus saules, vēja, ūdeņraža enerģijas ražošanā un tirdzniecībā. Tas ir inovatīvs un pieredzējis Latvijas enerģētikas uzņēmums, kas šobrīd attīsta saules un vēja enerģijas projektus ar kopējo jaudu virs 1 GW. Esam uzsākuši ūdeņraža un tā savienojumu ražošanas projektu, kā arī lieljaudas enerģijas uzkrāšanas projektu īstenošanu. PurpleGreen ūdeņraža un tā savienojumu projekti patērēs ne tikai savos projektos radīto zaļo elektrību, bet arī citos Latvijas projektos saražoto saules un vēja elektrību. Mēs cieši sadarbojamies ar zemes īpašniekiem dažādos Latvijas reģionos, kā arī ar pieredzējušiem Latvijas un starptautiskiem inženieru un projektēšanas uzņēmumiem, investoriem, enerģētikas uzņēmumiem un par enerģētiku atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām.” 

Zaļais ūdeņradis tiek ražots, izmantojot tikai atjaunīgo elektrību un ūdeni. Elektrolīzes procesā no ūdens tiek atdalīts ūdeņradis. Šāda projekta realizācija radīs jaunu nozari Latvijā, kurā tiek izmantotas modernas tehnoloģijas, lai ražotu eksporta produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tiks radītas jaunas darba vietas, veikta apjomīga būvniecība, nodrošinot vietējos būvniecības uzņēmumus ar papildu ienākumiem. Tāpat tiks palielināta kravu eksporta plūsma, audzējot gan Ventspils brīvostas, gan visas Latvijas pievienoto vērtību.

“Zaļā” ūdeņraža un tālāk e-metanola, un zaļā amonjaka ražošanai paredz noteicošu lomu nākotnes zaļās enerģijas ražošānā, ļaujot atteikties no fosilajiem enerģijas avotiem un samazinot kopējos CO2 izmešus. Ventspils osta kā infrastruktūras objekts saskata milzīgas nākotnes perspektīvas, iekļaujoties ūdeņraža ekosistēmā un pielāgojoties nākotnes ūdeņraža ekonomikas attīstībai, tostarp eksportējot saražoto ūdeņradi caur Ventspils ostu. 2022.gadā Ventspils brīvostas pārvalde pievienojās Latvijas Ūdeņraža aliansei un kopā ar vairāk nekā 20 nozares, izglītības un zinātnes iestāžu pārstāvjiem parakstīja saprašanās memorandu ar Ekonomikas ministriju, lai veicinātu spēcīgu un vienotu ūdeņraža ekosistēmas un attiecīgo tehnoloģiju attīstību Latvijā.