Pilsētas svētkos atjaunos satiksmi pār Ventas tiltu četrās joslās

04/08/2022

Lai ventspilniekiem un pilsētas viesiem ceļu uz Ventspils dzimšanas dienas svinībām netraucētu satiksmes ierobežojumi uz Ventas tilta, no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienai ieskaitot nolemts satiksmi pār tiltu atkal atjaunot.

“Absolūti lielākā daļa no šovasar plānotajiem labošanas darbiem uz Ventas tilta ir paveikti, vēl palikušas mazas “astītes”, ko teorētiski būvnieks varētu paspēt izdarīt arī līdz svētkiem, bet steiga nozīmē riskēt ar kvalitāti, ko mēs negribam pieļaut,” stāsta Ventspils brīvostas pārvaldes projektu vadītājs Arnis Mazalis.

Pirmdien, 8.augustā atkal tiks izvietotas norobežojošās barjeras, kas atļauj satiksmi pa divām no četrām joslām, bet nedēļas laikā plānots pabeigt vēl neizdarīto.

Būvdarbus uz tilta – virskārtas atjaunošanu un tilta deformācijas šuvju nomaiņu – būvnieks SIA “CTB” veica jau 2021.gadā, tomēr ne Ventspils brīvostas pārvaldi kā pasūtītāju, ne būvuzraugus neapmierināja darbu kvalitāte īpaši tajā darbu sadaļā, kas attiecas uz deformācijas šuvju maiņu. Būvuzņēmējam konstatētie defekti par saviem līdzekļiem šovasar bija jānovērš.

Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.