Projektu konkurss par reklāmu kultūras pasākumos

03/11/2023

Sākusies pieteikšanās projektu konkursam par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu kultūras pasākumos 2024. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt Ventspils iedzīvotāju lojalitāti Ventspils brīvostas pārvaldes darbam un īstenotajiem projektiem, palielinot Ventspils brīvostas pārvaldes atpazīstamību vietējo iedzīvotāju vidū.

Piedāvājumā iekļautajam pasākumam (vai pasākumiem) ir jānotiek Ventspilī.

Pieteikties reklāmas projektu realizēšanai kultūras pasākumos  var jebkura pasākumus organizējoša nevalstiskā sektora organizācija vai komercsabiedrība.

Projektu konkurss par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta sacensībās un pasākumos tiek rīkots reizi gadā kopš 2021.gada. Šogad Ventspils brīvostas pārvalde ir noslēgusi reklāmas līgumus ar 6 kultūras organizācijām, un kopējais Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu budžets kultūras pasākumiem bija 18 000 tūkstoši eiro.

Projektu pieteikumi jānoformē atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, un tie jāiesniedz elektroniskā formātā līdz 06.12.2023. plkst. 09.00, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected] .

Ar projektu konkursa nolikumu aicinām pretendentus iepazīties šeit.

Konkursa kontaktpersona: Karīna Mihadjuka, tālr. numurs: 63602330, e-pasta adrese: [email protected] .