Projektu konkurss par reklāmu kultūras pasākumos

03/05/2022

Ventspils brīvostas pārvalde aicina pieteikties projektu konkursā par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu kultūras pasākumos 2022.gadā.

Iesniegt savu piedāvājumu konkursā var jebkura pasākumus organizējoša nevalstiskā sektora organizācija.

Piedāvājumā iekļautajam pasākumam vai pasākumiem ir jānotiek Ventspilī.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi līdz 2022.gada 18.maijam plkst. 10:00.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa un projekta apraksta veidlapa

Kontaktpersona: Zanda Gulbe, tālr. numurs: 63602339, e-pasta adrese: [email protected] .