Projektu konkurss par reklāmu sporta sacensībās un pasākumos

06/11/2023

Sākusies pieteikšanās 2024. gada projektu konkursam par reklāmu sporta sacensībās un pasākumos.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt Ventspils iedzīvotāju lojalitāti Ventspils brīvostas pārvaldes darbam un īstenotajiem projektiem, palielinot Ventspils brīvostas pārvaldes atpazīstamību.

Pieteikties reklāmas projektu realizēšanai sporta sacensībās (piedalīšanās sporta sacensībās) var jebkura neprofesionāla vai bērnu/jauniešu sporta organizācija vai klubs, kas savu darbību veic Ventspils pilsētā vai novadā.

Pieteikties reklāmas projektu realizēšanai sporta pasākumos (sporta pasākumu organizēšana) var jebkura pasākumus organizējoša nevalstiskā sektora organizācija. Pasākumam jānotiek Ventspils pilsētā vai novadā.

Projektu konkurss par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta sacensībās un pasākumos tiek rīkots reizi gadā kopš 2021.gada. Šogad Ventspils brīvostas pārvalde ir noslēgusi reklāmas līgumus ar 12 sporta organizācijām, un kopējais Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu budžets sporta pasākumiem bija 33 200 tūkstoši eiro.

Projektu pieteikumi jānoformē atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, un tie jāiesniedz elektroniskā formātā līdz 05.12.2023. plkst. 09.00, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected].
Ņemot vērā, ka tehniski precizēts nolikums (labota pārrakstīšanās kļūda), pieteikšanās tiek pagarināta līdz 13.12.2023. plkst. 09.00.

Ar projektu konkursa nolikumu aicinām pretendentus iepazīties šeit.

Konkursa kontaktpersona: Karīna Mihadjuka, tālr. numurs: 63602330, e-pasta adrese: [email protected].