Satiksme pār Ventas tiltu atjaunota, būvniekam būs jālabo būvniecības defekti

30/09/2021

Satiksme pār Ventas tiltu Ventspilī, kur šogad notika deformācijas šuvju un seguma maiņa, šobrīd ir pilnībā atjaunota, bet konstatētie defekti būvuzņēmējam SIA CTB vēl būs jāizlabo, lai tilta būvdarbus varētu pieņemt ekspluatācijā.

Lai gan Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošanas un tilta deformācijas šuvju darbi ir paveikti tādā stadijā, lai satiksmi pār tiltu varētu pilnībā atjaunot, ne Ventspils brīvostas pārvaldi kā darbu pasūtītāju, ne būvuzraugus neapmierina darbu kvalitāte īpaši tajā darbu sadaļā, kas attiecas uz deformācijas šuvju maiņu. Būvuzņēmējam SIA “CTB” konstatētie defekti būs par saviem līdzekļiem jānovērš. Ventspils brīvostas pārvalde gaida no uzņēmēja informāciju, kādos termiņos tas apņemas nepieciešamos labojumu darbus paveikt. Veicamie darbi tiks organizēti nākamā gada pavasarī, kad iestāsies atbilstoši  laika apstākļi būvdarbu veikšanai.

Jūnijā pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma SIA “CTB” uzsāka Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošanas darbus. Ventas tiltam tika nofrēzēts brauktuves asfaltbetona segums un uzlikts jauns, atjaunots segums uz tilta paceļamās daļas metāla konstrukcijām, nomainītas tilta deformācijas šuves, apgaismojuma gaismekļi un atjaunoti tilta pacelšanas informatīvie tablo. Lai gan pēc līguma nosacījumiem seguma atjaunošanas darbus vajadzēja pabeigt augustā, būvuzņēmējs nespēja iekļauties termiņos. Par termiņu kavēšanu līgumā noteiktajā kārtībā tiks piemērotas soda sankcijas. 

Atklātajā konkursā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA "CTB". Būvdarbu līgums noslēgts par 323 488,10 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veic SIA “Firma L4”.

Ventas tilta seguma atjaunošana ir viens no ostas pievedceļu atjaunošanas projekta posmiem.

Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.