Ventspils brīvostas valde atbalsta pašvaldības iniciatīvu jaunas ražošanas ēkas būvniecībā ostas industriālajā zonā

16/05/2022

Ostu likuma grozījumu spēkā stāšanās ļāvusi Ventspils brīvostas valdei lemt par labu jauna ražošanas ēkas būvniecības projekta īstenošanai Ventspils brīvostas teritorijas lidostas industriālajā rajonā. Tuvākajā laikā plānots noslēgt vienošanos ar pašvaldību par zemes gabala valdījuma maiņu, kas ļaus pašvaldībai projektu īstenot.

Ventspils brīvostas pārvalde bija saņēmusi informāciju no Ventspils valstspilsētas pašvaldības par vēlmi īstenot projektu “Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā, Ventspilī”, piesaistot tam Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Konceptuālu atbalstu pašvaldībai projekta īstenošanai Ventspils brīvostas valde pauda jau 2021.gada decembrī, bet, lai lemtu par valdījuma maiņu, bija nepieciešams, lai pašvaldība veic projekta īstenošanai nepieciešamā zemesgabala nodalīšanu un tiek pieņemti grozījumi Likumā par ostām, kas noteiktu, ka no ostas pārvades valdījuma var izņemt zemi, kura nepieciešama pašvaldībai projektu realizācijai. Šāda norma likumā tika iestrādāta. Zemes gabala valdījuma maiņa gan aizkavējusies dēļ uzsāktās parakstu vākšanas pret likuma grozījumu spēkā stāšanos, taču 27.aprīlī likuma grozījumi stājušies spēkā un plānotā attīstība ir iespējama.

Ventspils brīvostas pārvalde vienmēr atbalstījusi industriālo attīstību Ventspilī. Lai piesaistītu ražošanas uzņēmumus darbam Ventspilī, kopš 2005.gada Ventspils brīvostas pārvalde uzbūvējusi 11 ražošanas ēkas, ieguldot Ventspils rūpnieciskajā parkā vairāk nekā 50 miljonus eiro. Šobrīd būvniecības procesā ir viena ražošanas ēka. Jo īpaši novērtējot industriālā sektora nozīmi pašreizējos tranzīta sektoram sarežģītajos apstākļos, Ventspils brīvostas pārvalde atzinīgi novērtē pašvaldības gatavību iesaistīties rūpnieciskā parka attīstībā, izmantojot finansiāli izdevīgākus līdzfinansējuma piesaistes instrumentus, nekā pieejami ostas pārvaldei.

Zemesgabala Ganību ielā 99 valdījuma maiņa ar mērķi pašvaldībai īstenot rūpnieciskās attīstības projektu ir pirmais šāds gadījums un ostas pārvalde cer, ka tas kļūs par abu organizāciju veiksmīgas sadarbības piemēru.