Ventspils brīvostas valde rosina mainīt brīvostas robežas

29/07/2022

27.jūlijā Ventspils brīvostas valde pieņēma lēmumu virzīt izmaiņas Ventspils ostas teritorijas robežās, izslēdzot, piemēram, bērnudārzu, parku, mežu un kapsētu teritorijas. Kopā valde aicinās no brīvostas teritorijas izņemt 118 zemes īpašumus.

Šobrīd spēkā esošās Ventspils ostas robežas ar Ministru kabineta noteikumiem tika apstiprinātas 2010.gadā. Saskaņā ar šiem noteikumiem Ventspils ostas teritorijā atrodas arī divas pirmsskolas izglītības iestādes, divas kapu teritorijas un vairākas dzīvojamās mājas, kā arī meži, parki un citas teritorijas, kuras, ņemot vērā to ģeogrāfisko stāvokli, Ventspils brīvostas pārvaldes ieskatā nevarētu tikt izmantotas ostas perspektīvai attīstībai un tāpēc būtu no brīvostas teritorijas jāizslēdz.

Ostu likums nosaka, ka ostas robežas nosaka Ministru kabinets pēc Satiksmes ministrijas, pašvaldības, ostas pārvaldes un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma. Šoreiz iniciatīvu sakārtot Ventspils brīvostas robežu jautājumu uzņēmās Ventspils brīvostas valde. 27.jūlija valdes sēdē tika pieņemts lēmums rosināt pārskatīt Ventspils ostas teritorijas robežas, izslēdzot no tām kopā 118 valsts, pašvaldības un privātos zemesgabalus vairāk nekā 200 hektāru platībā, kas ir gandrīz viena desmitā daļa no brīvostas teritorijas.

Tuvākajā laikā visu Ventspils brīvostas valdes ieskatā no Ventspils brīvostas robežām izslēdzamo teritoriju nomnieki saņems rakstisku informāciju par iecerētajām izmaiņām ar aicinājumu izteikt viedokli vai iebildumus, ja tādi būtu.

Gala lēmumu par robežu maiņu pieņems Ministru kabinets.