Ventspils dome liek šķēršļus investīciju piesaistei Ventspilī

22/12/2020

Jaunu investoru piesaiste gan ostas, gan industriālajām teritorijām vienmēr bijis viens no Ventspils brīvostas pārvaldes stratēģiski galvenajiem uzdevumiem. Gan Latvijā, gan starptautiski Ventspils brīvosta saņēmusi atzinību par īpaši pārdomātiem un izdevīgiem nosacījumiem tiešo investīciju piesaistē. Citāds bijis 2020.gads, kad viens no lielākajiem izaicinājumiem izrādījies jēgpilnas, uz kopīgu mērķi virzītas sadarbības veidošana ar Ventspils pilsētas domi, kuras attieksmes dēļ jaunu investoru piesaiste padarīta teju neiespējama.

Tā kā daļa nekustamā īpašuma, ko pārvalda un kam investorus piesaista Ventspils brīvostas pārvalde, pieder pašvaldībai, nomas līgumu slēgšanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums. Šogad vairākiem desmitiem ostas esošo lietotāju un potenciālo investoru Ventspils dome ir atteikusi iespēju noslēgt jaunu ilgtermiņa vai pagarināt esošo nomas līgumu, saskaņojot vien nomas līguma slēgšanu uz vienu gadu. No šādas attieksmes ir cietuši gan jau Ventspilī labi pazīstami uzņēmumi kā “HansaMatrix Ventspils”, gan jauni investori.

21.decembra preses konferencē Aivars Lembergs komentēja vienu no saskaņošanas lūgumiem, veltot uzņēmumam, kurš izteicis vēlmi nomāt zemi ar apbūves tiesību Ventspilī, kur celt ražotni un radīt jaunas darbavietas, visnotaļ nievājošus komentārus, kas ir ne tikai nepieņemami no biznesa vides viedokļa, bet, pirmkārt jau neētiski un nepamatoti. Aivaram Lembergam ir pilnīgi skaidri zināms, uz kādiem noteikumiem Ventspils brīvostas teritorijā tiek iznomāta zeme – proti, līgumos tiek iestrādāts punkts, kas jāizpilda – piemēram, reāli jāuzsāk būvniecība, pretējā gadījumā līgums var tikt lauzts. Līdz ar to nekādu risku, saskaņojot līgumu, pašvaldībai nav un nevar būt.

Par laimi Ventspils brīvostas pārvaldei pagaidām ir izdevies pārliecināt uzņēmējus neatteikties no Ventspils kā atrašanās vietas. Taču šī ir bezprecedenta situācija Ventspils industriālās teritorijas attīstības vēsturē. Neviens investors nebūs ar mieru sākt uzņēmējdarbību vietā, kur garantēts tikai gadu ilgs nomas līgums. Caurspīdīgi, pret visiem investoriem vienlīdzīgi noteikumi ir ārkārtīgi būtiski investīciju piesaistē.

Lai attīstītu brīvostas industriālo teritoriju, 2020.gadā Ventspils brīvostas pārvalde turpinājusi 3 jaunu ražošanas ēku būvniecību. Šobrīd pabeigta un nodota ekspluatācijā ir 7.ražošanas ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, kur tiks ražoti elektronikas produkti. Drīzumā noslēgsies ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecības darbi, kur nomnieks jau pamazām uzstāda iekārtas. Savukārt Ventspils Augsto tehnoloģiju parka 6.ēkai veikta pārprojektēšana, jo tās nomnieks savu biznesa plānu maiņas dēļ atteicās no papildus ēkas nomas esošās darbības paplašināšanai. Finansiālās situācijas dēļ Ventspils brīvostas pārvaldei gan nācās atlikt plānus īstenot 8.ražošanas ēkas būvniecību Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, kam bija piešķirts ES līdzfinansējums 1,5 miljonu eiro apmērā (kopējās ēkas izmaksas būtu vismaz 4,5  miljoni eiro), bet projekts ir gatavības stadijā un var tikt piedāvāts potenciālam investoram, ja vien pašvaldības attieksme šādu iespēju neapdraudētu.

Šādas neizprotamas pašvaldības nostājas dēļ šobrīd ir apdraudēti vairāki jauni investīciju projekti, kas attiecīgi ne tikai grauj Ventspils brīvostas un Ventspils pilsētas reputāciju, bet galvenokārt nozīmē atsacīšanos no potenciālām jaunām darbavietām un nodokļu ieņēmumiem valsts un pašvaldības budžetā.