Ventspils vides sanācijas projektā tiks izmantota Norvēģijas pieredze

01/07/2022

Lai iepazītos ar Norvēģijas praksi dažādu ar vidi un klimata pārmaiņām saistītu projektu realizēšanā, pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju pie International Development Norway (IDN) jūnijā devās Ventspils brīvostas pārvaldes vadītā vides sanācijas projekta grupas dalībnieki no brīvostas pārvaldes un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP).

International Development Norway (IDN) ir Ventspilī realizētā vides sanācijas projekta ārzemju partneris, un labākās prakses iepazīšana un ieviešana vides jomā ir viena no projekta būtiskām sastāvdaļām. Vizītes laikā norvēģu partneri dalījās pieredzē par sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņām saistībā ar klimata pārmaiņām, sniedza konkrētus piemērus par aktivitātēm, piemēram, skolās un vietējā sabiedrībā kopumā, un parādīja kā šī informēšana un izglītošana par klimata pārmaiņām norisinās Klimata mājā Dabas vēstures muzejā Oslo.

Foto (no kreisās): IDN pārstāve Hilde Myrvold; VATP projektu vadītāja Sandra Rožkalne, VATP sabiedrības izpratnes veicināšanas speciāliste Līna Indriksone, Ventspils brīvostas pārvaldes projekta vadītājs Māris Skudra, IDN projekta vadītājs Anders Stølan.

Projekta dalībniekiem bija iespēja apskatīt objektus, kuri ir bijuši saistīti ar vides attīrīšanu, sakopšanu un kopējās sabiedrības un pilsētas attīstības uzlabošanu – Drammenes ostu, upes posmu, kurā vēsturiski veikta sedimentu jeb nogulumu attīrīšana, un Oslo ostu. Ar savu pieredzi vides projektu realizēšanā dalījās kompānijas Ramboll pārstāvji.

Sagaidāms, ka iegūtās zināšanas un notikusī pieredzes apmaiņa būs noderīga arī Ventspils brīvostas pārvaldes realizētajā sanācijas projektā, un kāds no ārzemju partnera sniegtajiem piemēriem par sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņām saistībā ar klimata pārmaiņām būs noderīgs un varēs līdzīgā veidā tikt integrēts arī esošajā sanācijas projektā. Tāpat, lai arī neviens no Norvēģijā aplūkotajiem piemēriem nebija tieši identisks realizētajam projektam Ventspils brīvostā, tie visi bija saistīti ar vides uzlabošanu pēc piesārņojuma, kas ļāva novērtēt un salīdzināt šos realizētos projektus gan no projekta vadības un uzraudzības, gan risku viedokļa. Iegūtie kontakti no kompānijas Ramboll būs noderīgi arī pēc pieredzes apmaiņas vizītes, jo kompānija ir starptautiska un tās pārstāvji solīja palīdzēt ar informāciju par citiem kompānijas projektiem pasaulē, kas varētu būt līdzīgāki Ventspils brīvostas pašlaik realizētajam projektam.

Projektu "Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI "Ūdeka" (Kad.Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija" īsteno Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar Norvēģijas partneri – nodibinājumu "International Development Norway AS" un Latvijas projekta partneri – nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks". Projekta budžets: 5 117 000 EUR. Norvēģijas finanšu instrumenta (Norvēģijas grants) līdzfinansējums ir 4 349 450 EUR. Projekta īstenošanas periods ir no 2021.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!