Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks — VATP

Izcelsmes valsts: 
Latvija;
Darbības nozare: 
atbalsta pakalpojumi augsto tehnoloģiju nozaru uzņēmumu attīstībai;
Darbība uzsākta: 
2005

Ventspils brīvostas rūpniecības zonā ar SEZ nosacījumiem darbojas Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP), kas kalpo dinamisku un inovatīvu tehnoloģiju uzņēmumu izaugsmei. VATP laika gaitā ir izveidojies par Rietumlatvijas centru, kas aktīvi piesaista IT un citu nozaru uzņēmumus, piemēram, tādus kā elektronikas komponenšu ražotne HansaMatrix Ventspils, šķidro displeju ražotne Euro LCDs, SQUALIO datu kompetences centrs un citus.

VATP piedāvā dažādu veidu pakalpojumus:

  • Biznesa Inkubators nodrošina infrastruktūru un atbalsta pakalpojumus jauniem uzņēmumiem to darbības sākuma periodā. Pieejami ir arī pirmsinkubatora pakalpojumi topošajiem uzņēmējiem;
  • Tehnoloģiju parks nodrošina infrastruktūru un atbalsta pakalpojumus uzņēmumiem pēcinkubācijas vai paplašināšanās stadijā, kā arī pētniecības un izglītības centriem;
  • VATP sniedz atbalstu arī kosmosa tehnoloģiju nozarē iesaistītiem uzņēmumiem un aktīvi strādā pie ārvalstu investoru piesaistes augsto tehnoloģiju jomai.
VATP vīzija ir kļūt par Baltijas jūras reģionā atpazīstamu, profesionālu un dinamisku biznesa atbalsta organizāciju, kurai ir radīti visi priekšnosacījumi, lai uz tehnoloģijām orientēti uzņēmumi varētu strauji attīstīties. VATP aktīvi veic pārrunas arī ar ārzemju investoriem un uzņēmējiem, kuriem Ventspils šķiet piemērota un saistoša vieta biznesa tālākai attīstībai. VATP piedāvā dažādus pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai, tajā skaitā pieeju modernām laboratorijām un pētniecības iestādēm, atbalstu personāla atlasē, sadarbību ar nozares partneriem, kā arī nodrošinām atbalstu biznesa un mārketinga plānu izstrādē, ES projektu rakstīšanā un ES finansējuma piesaistē.
 
 

Kontakti:

Adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: (+371) 63664934
E-pasts: [email protected]
www.vatp.lv

 

VATP valdes priekšsēdētājs Ivars Eglājs:

–     Ventspils ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur pēdējo septiņu gadu laikā IKT uzņēmumu skaits ir pieaudzis vairāk nekā piecas reizes. Izstrādātā stratēģija un rīcības plāns paredz mērķtiecīgi turpināt izaugsmi un nodrošināt IKT nozares koncentrācijas palielināšanos pilsētā. Saskaņā ar izstrādāto stratēģiju plānojam padarīt Ventspili daudz redzamāku Eiropas IKT kartē, piemeklējot Ventspils un reģiona mērogiem atbilstošu nišu, kā arī nodrošinot kvalitatīvu izglītību speciālistiem, izcilu infrastruktūru un labākos apstākļus IKT uzņēmumu vajadzībām.

Skatīt citus rūpnieciskos klientus