Ekspluatācijā nodots paplašinātais stāvlaukums Ganību ielā

06/11/2018

Šā gada 31.oktobrī ekspluatācijā tika nodots stāvlaukums Ganību ielā 101A, Ventspilī. Projektā tika paplašināts esošais publiskais stāvlaukums, izbūvējot papildus 84 stāvvietas un palielinot kopējo autostāvvietu skaitu līdz 195. 

Stāvlaukuma paplašināšana bija nepieciešama esošo uzņēmumu attīstībai, kā arī jaunu projektu realizācijai Ganību ielas rūpnieciskajās teritorijās. Stāvlaukumā vieglās automašīnas varēs novietot uzņēmumu darbinieki un to apmeklētāji, kā arī citas personas, piemēram, Ventspils piedzīvojuma parka apmeklētāji.

Projekts “Degradētās teritorijas atjaunošana Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī” realizēts ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Stāvlaukumā izbūvētas papildus stāvvietas, brauktuves un ietves ar cieto segumu 2593,40 m2 platībā, kā arī zālāji un nogāžu stiprinājumi 1619,40 m2 platībā. Tāpat stāvlaukumā ierīkoti lietus ūdens kanalizācijas, drenāžas un apgaismojuma tīkli. Stāvlaukuma izbūvē kopumā ieguldīti 350 108,12 EUR, no kā 297 256,68 EUR ir Eiropas Savienības līdzfinansējums.