Ganību ielā turpinās jaunā stāvlaukuma būvniecība

26/04/2018

Aktīvi turpinās jaunā autostāvlaukuma būvniecība Ganību ielā. Būvdarbu veicējam SIA “Ostas celtnieks” visi darbi jāpabeidz četru mēnešu laikā, tas ir – līdz 9.augustam. Rezultātā Ganību iela, kur šobrīd norit aktīva saimnieciskā darbība, iegūs 86 jaunas automašīnu stāvvietas.

Jaunā automašīnu stāvlaukuma būvniecība sākās šī gada 9.aprīlī. Šobrīd ir pabeigti meliorācijas grāvja aizbēršanas darbi, izbūvējot tā vietā caurteku. Zem jaunās stāvlaukuma daļas paveikti grunts izņemšanas darbi un šobrīd nobeigumam tuvojas smilšu-grants slāņa ieklāšana. Tuvākajās dienās sāksies lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīklu izbūve.

Līdz augustam tiks izbūvēts cietais stāvlaukuma segums 2606m2 platībā 86 automašīnu stāvvietām, kā arī iekopta zaļā zona 1995 m2 platībā. Konkursā par būvniecības darbu veikšanu uzvarēja SIA “Ostas celtnieks” ar piedāvāto zemāko līgumcenu – 270 931,58 eiro. Autostāvlaukums Ganību ielā 103 ir publiska infrastruktūra, tātad to var izmantot jebkurš, kam ir tāda nepieciešamība, piemēram, apmeklējot Piedzīvojumu parka atrakcijas.

Ventspils brīvostas teritorija pie Ventspils lidlauka Ganību ielā ir viena no rūpnieciskajām teritorijām Ventspilī. Tur strādā komunālo automašīnu ražošanas uzņēmums “Bucher Municipal” un metālapstrādes uzņēmums “Malmar Sheet Metal”. Jau šobrīd turp katru dienu uz darbu dodas vairāk nekā 500 speciālistu, bet šis skaits turpinās palielināties, jo abām rūpnīcām ir tālāki attīstības plāni, un Ventspils brīvostas pārvalde šogad Ganību ielā sāks būvēt vēl vienu jaunu ražošanas ēku. Tāpēc Ventspils brīvostas pārvalde pieņēma lēmumu paplašināt jau esošo stāvlaukumu Ganību ielā 103.

Stāvlaukuma būvniecībai paredzēts piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī” ietvaros.