Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā pabeigta divu stāvlaukumu būvniecība

20/09/2019

Kamēr Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā pilnā sparā turpinās divu jaunu ražošanas ēku būvniecība, jau noslēgušies divu jaunu auto stāvlaukumu būvniecības darbi, kas ir nozīmīgs papildinājums šīs Ventspils brīvostas industriālās teritorijas infrastruktūrai.   

Vienā no lielākajām Ventspils brīvostas industriālajām teritorijām – Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Ventspils Pārventas daļā – strādā gandrīz 400 darbinieku, bet to skaits līdz ar jauno ražošanas ēku uzcelšanu vēl palielināsies, tāpēc Ventspils brīvostas pārvalde gādā arī par ērtu ārējo infrastruktūru teritorijā – pievedceļiem un automašīnu stāvlaukumiem. Šobrīd noslēgušies divu jaunu auto stāvlaukumu būvniecības darbi. Tajos paredzēta vieta 133 automašīnām. Lai gādātu par tīru vidi, zem jaunajiem automašīnu stāvlaukumiem izbūvētas arī lietusūdens attīrīšanas iekārtas ar smilšu un naftas produktu atdalītāju. Stāvlaukumus būvēja SIA “Ventbetons-V” un SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Būvniecības darbi šajā teritorijā gan aktīvi turpinās ar 6000 kvadrātmetru lielās Ražošanas ēkas Nr.6, ko nomās inovatīvo iepakojumu ražotājs AS “Immer Digital”, un 4500 kvadrātmetru lielās Ražošanas ēkas Nr.7, ko nomās elektronikas produktu ražotājs SIA “Quality Jobs”, celtniecību. 27.septembrī Ražošanas ēkas Nr.7 pamatos tiks svinīgi iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākotnei par Ventspils Augsto tehnoloģiju parka attīstību.

Līdz 2021.gadam Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā plānots uzbūvēt trīs jaunas ražošanas ēkas – divas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā un vienu Ventspils lidostas rūpnieciskajā zonā Ganību ielā 103.

Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma kopš 2002.gada uzbūvētas 9 ražošanas ēkas, darbam Ventspils brīvostā piesaistīti vairāk nekā 20 ražošanas uzņēmumu, kas kopā radījuši vairāk nekā 1700 jaunu darbavietu. Apstrādes rūpniecības izaugsmes rādītāji Ventspilī šobrīd ir augstākie Latvijā, ļaujot Ventspilij ieņemt stabilu vietu reģiona rūpniecisko centru vidū.

Stāvlaukumu būvniecība noritēja projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī”, Nr.5.6.2.0/18/I/004, ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.