Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā būs divi jauni auto stāvlaukumi

20/09/2018

Nākamā gada vidū Ventspils Augsto tehnoloģiju parka infrastruktūru papildinās divi jauni publiski auto stāvlaukumi ar 133 autostāvvietām. To paredz Ventspils brīvostas pārvaldes un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēgtā vienošanās par projekta īstenošanu Pārventas atjaunošanai.

Ventspils brīvostas pārvalde ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī”, Nr. 5.6.2.0/18/I/004, īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta ietvaros plānots uzbūvēt divus publiskus auto stāvlaukumus Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā ar 133 autostāvvietām. Ventspils Augsto tehnoloģiju parka piecās ēkās šobrīd strādā gandrīz 400 darbinieku. Drīzumā šajā teritorijā plānota vēl vairāku jaunu ražošanas ēkas būvniecība, kas darbinieku skaitu varētu palielināt vēl par apmēram 100 cilvēkiem. Līdz ar to jo aktuālāks būs arī jaunu autostāvvietu jautājums.

Būvdarbus plānots uzsākt šī gada beigās, bet pabeigt līdz nākamā gada vidum. Paredzēts, ka projekta attiecināmās izmaksas būs 480 000 EUR, bet Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta summa ir 408 000 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.