Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
G/s “DZELME” zemūdens daļas tīrīšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /52
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: G/s “Dzelme” kuģa zemūdens daļas un aizborta armatūras attīrīšana no bioloģiskā apauguma (iepriekšējā tīrīšana veikta 2015. gadā), kuģim atrodoties Ventspils ostas akvatorijā pie piestātnes Nr. 13, saskaņā ar nolikumā un pielikumos noteikto.
  2. Iepirkumā paredzēto darbu veidi, apjomi un citas prasības norādītas šī nolikuma pielikumā (4.pielikums), kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un darbu izpildei.
  3. Darbu izpildes vieta Ventspils ostas akvatorija, piestātne Nr.13.
  4. Iepirkuma izpildes termiņi: Iepirkuma izpildes pabeigšana 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
  5. Avanss - netiek paredzēts.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.06.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Iepirkums šobrīd netiks realizēts
Lēmuma datums:
14.07.2020