Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
G/s „DZELME” labā dzinekļa DKK20/5-F1 remonts
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /51
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets – g/s „DZELME” labā dzinekļa DKK20/5-F1 remonts saskaņā ar Darbu apjomu tabulu-tāmi (4.pielikums).

Darbu izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

Avanss – netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40316  kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2020.gada 16.jūnijam plkst.11.00, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 16.jūnijam plkst. 11.00 Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.06.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Netika saņemti piedāvājumi
Lēmuma datums:
26.06.2020