Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Par darba apģērbu izgatavošanu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2020 /94
Iepirkuma apraksts:
  1. Darba apģērba – formastērpu izgatavošana Ventspils brīvostas pārvaldes Ostas kapteiņdienesta personālam – turpmāk – Preces, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).
  2. Preces jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pieprasītajā apjomā 3 (trīs) mēnešu laikā.
  3. Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.
  4. Preču piegādes vieta – Kr.Valdemāra iela 14, Ventspils.
  5. Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.
  6. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 30.septembrim plkst. 1100
  7. Iepirkums publicēts arī https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/45278
  8. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:
  9. „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601. Piedāvājums atklātā iepirkumā “Par darba apģērbu izgatavošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/94; Neatvērt līdz 2020.gada 30.septembra plkst.1100; Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.09.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Roberts Puriņš
Tālrunis:
26569571
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA Rīgas zinātniskā ražošanas firma "EVA"
Līguma priekšmets:
Par darba apģērbu izgatavošanu
Līguma cena:
3540
Līguma valūta:
LVL
Līguma noslēgšanas datums:
07.10.2020