Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ūdenslīdēju kuģa "NEPTŪNS" remonts ar dokošanu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /48
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ūdenslīdēju kuģa "NEPTŪNS" remonts ar dokošanu saskaņā ar Darba apjomu tabulām – tāmēm  (1.pielikums).
  2. CPV kods: 50240000-9 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Remonta izpildes vieta: Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.
  5. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2018.gada 28.decembrī izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.16.0060.06 kuģa „NEPTŪNS” kuģošana atļauta Baltijas jūrā ar attālināšanos no patvēruma vietas līdz 20 j.j.
  6. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 25.maijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57315

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
25.05.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.05.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 25.maijam plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""
Līguma priekšmets:
Ūdenslīdēju kuģa "NEPTŪNS" remonts ar dokošanu
Līguma cena:
61 521.54
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
06.07.2021