Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju LED laternu piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /80
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Normunds Kornijanovs, t. 29342131, e-pasts: normunds.kornijanovs@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ugunsboju LED laternu (3 (trīs) gb. ar sarkanu uguns krāsu; 3 (trīs) gb. ar zaļu uguns krāsu; 4 (četras) gb. ar baltu uguns krāsu (turpmāk – Preces)) piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

CPV kods: 34994000-1 (Kuģu satiksmes navigācijas signālugunis un apgaismojums).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, pieprasītajā apjomā (iespējams, pa daļām) 3 (trīs) kalendāro nedēļu laikā.

Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 15.septembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62212

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.09.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.08.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 15.septembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā netika saņemti piedāvājumi.
Lēmuma datums:
15.09.2021