Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Viļņu formu LED apgaismojuma remonts Kr. Valdemāra ielā 6, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /86
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Borislavs Kapitonovs, mob.tālr. 25480225, e-pasts: Borislavs.Kapitonovs@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Viļņu formu LED apgaismojuma remonts Kr. Valdemāra ielā 6, Ventspilī saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto.

CPV kods: 50000000-5 (Remonta un apkopes pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 2 (divi) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

Līguma izpildes vieta: Kr. Valdemāra iela 6, Ventspils.

Garantijas laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Par objekta apsekošanu informācijai tālrunis: +371 25480225, Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris Borislavs Kapitonovs, e-pasts: Borislavs.Kapitonovs@vbp.lv.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 17.septembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62883

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.09.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
07.09.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Borislavs Kapitonovs
Tālrunis:
25480225
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 17.septembrim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Latus SARDZE"
Līguma priekšmets:
Viļņu formu LED apgaismojuma remonts Kr. Valdemāra ielā 6, Ventspilī
Līguma cena:
5 946.32
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
05.11.2021