Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 zemūdens fasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /120
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, t. 63602308, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 zemūdens fasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošana saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums).

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba veikšanas tiesību piešķiršanu.

Objekta atrašanās vieta: Ventspils brīvostas piestātne Nr.17, Plosta ielā 7, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 2.decembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 zemūdensvfasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/120;

Neatvērt līdz 2021.gada 2.decembrim plkst. 14:00;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts”.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
02.12.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.11.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
Papildu informācija:

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 2.decembrim plkst. 1400, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Nord 57"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 zemūdens fasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošana
Līguma cena:
4860
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.12.2021