Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ikdienas telpu uzkopšanas darbi Plostu ielā 5, Sarkanmuižas dambī 25c, un Jāņa ielā 19, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /134
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. nr.26159886, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ikdienas telpu uzkopšanas darbi Plostu ielā 5, Sarkanmuižas dambī 25c, un Jāņa ielā 19, Ventspilī saskaņā ar šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Uzkopjamo telpu platība:

Ikdienas telpu uzkopšanas darbu adrese

Uzkopjamo telpu platība, m2

Plostu ielā 5, Ventspilī

148,50

Sarkanmuižas dambī 25c, Ventspilī

341,70

Jāņa ielā 19, Ventspilī

1325,15

CPV kods – 90910000-9 (Uzkopšanas pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Visiem pakalpojuma sniegšanā izmantotajiem tīrīšanas līdzekļiem jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikumā noteiktajiem attiecīgajiem zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem par izmantojamajiem tīrīšanas līdzekļiem.

Ieinteresētais piegādātājs līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai var veikt uzkopjamo telpu apsekošanu, iepriekš saskaņojot laiku ar Nolikumā minēto Pasūtītāja pārstāvi: ēku pārzinis  Andis Jansons, e-pasts: [email protected], m.t.nr.: +371 26159886.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 14.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/67383

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
14.12.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
08.12.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 14.decembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “MARIVO”
Līguma priekšmets:
Ikdienas telpu uzkopšanas darbi Plostu ielā 5, Sarkanmuižas dambī 25c, un Jāņa ielā 19, Ventspilī
Līguma cena:
16 681.44
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
05.01.2022