Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Kuģu tauvošanās aprīkojuma atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /33
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, tālr. numurs 62102906, e-pasta adrese [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Kuģu tauvošanās aprīkojuma atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”.

CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa – Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu Nr.1.

2.daļa – Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu Nr.2.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma, visām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem – Nr.1 “Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16” (nolikuma 9.pielikums),  Nr.2 “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16” (nolikuma 10.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu (nolikuma 3.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

1.posms – Būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrāde un būvvaldes atzīmes saņemšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi:

1.daļa90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām un nepieciešamais laika posms būvprojekta ekspertīzei, kā arī laika posms, kas saistīts ar piestātnes Nr.16 pārbūves projekta realizāciju un var aizkavēt būvatļaujas izsniegšanu.

2.daļa105 (viens simts piecu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām un nepieciešamais laika posms būvprojekta ekspertīzei, kā arī laika posms, kas saistīts ar piestātnes Nr.16 pārbūves projekta realizāciju un var aizkavēt būvatļaujas izsniegšanu.

2.posms – Būvdarbu autoruzraudzība. Objekta būvdarbu veikšanas laiks katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi – orientējoši 60 (sešdesmit) kalendārās dienas (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Būvdarbu autoruzraudzība jāuzsāk uzreiz pēc autoruzraudzības līguma parakstīšanas. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu līguma noslēgšanas. Projektēšanas darbu un autoruzraudzības darbu tiek slēgti saskaņā ar līgumu projektiem (nolikuma 7.pielikums un 8.pielikums).

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 16.maijam plkst.10:00, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.05.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
03.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
62102906
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 16.maijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "CHR Design Solutions"
Līguma priekšmets:
1. daļa – Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16
Līguma cena:
14190
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
09.06.2022
Piegādātāja nosaukums:
SIA "CHR Design Solutions"
Līguma priekšmets:
2.daļa – Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16:
Līguma cena:
23550
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
09.06.2022