Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātņu zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /50
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, tālr. numurs 62102906,

e-pasta adrese [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas piestātņu zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem saskaņā ar Darba uzdevumu Nr.1 (4.pielikums), Darba uzdevumu Nr.2 (5.pielikums), Darba uzdevumu Nr.3 (6.pielikums) un Darba uzdevumu Nr.4 (7.pielikums).

CPV kods: 71351924-2 (Zemūdens izpētes pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 4 (četrās) daļās:

1.daļa – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.2 un Nr.3 zemūdens apsekošana, saskaņā ar Darba uzdevumu Nr.1.

2.daļa – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.4 zemūdens apsekošana, saskaņā ar Darba uzdevumu Nr.2.

3.daļa – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.16 zemūdens apsekošana, saskaņā ar Darba uzdevumu Nr.3.

4.daļa – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 zemūdens apsekošana, saskaņā ar Darba uzdevumu Nr.4.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

1.daļa – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

2.daļa – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

3.daļa – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

4.daļa – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 8.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.06.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
25.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
62102906
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 8.jūnijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Nord57"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātņu Nr.2 un Nr.3 zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem (1.daļa)
Līguma cena:
2600
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
08.07.2022
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Nord57"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.4 zemūdens apsekošana (2.daļa)
Līguma cena:
2600
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
09.09.2022
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Nord 57"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 zemūdens apsekošana (4.daļa)
Līguma cena:
2400
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
07.11.2022
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Nord 57"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.16 zemūdens apsekošana (3.daļa)
Līguma cena:
3800
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
28.11.2022