Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas reklāma 2022.gada Jūras svētkos un Pilsētas svētkos, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /61
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]v

Kontaktpersona

Inga Ieviņa, tālr. nr. 63602329, e-pasta adrese: [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas reklāma 2022.gada Ventspils Jūras svētkos un Ventspils Pilsētas svētkos ar mērķi popularizēt Ventspils brīvostu vietējā sabiedrībā, palielinot iedzīvotāju lojalitāti Ventspils brīvostas projektu attīstībai.

Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās:

Daļas Nr.

Daļas nosaukums

Reklāmas aktivitāte

Izpilde termiņš

1.daļa

Reklāma Ventspils Jūras svētkos

 • Pasūtītāja logo demonstrēšana uz LED ekrāna pie galvenās skatuve pasākuma norises laikā (09.07.2022.).
 • Pasūtītāja logotipa ievietošana svētku afišās 100 gb., bukletos 5000 gb. un citos reklāmas drukas materiālos.
 • Pasūtītāja logo izvietošana vides reklāmas banerī Ventspils pilsētā.
 • Pasūtītāja pieminēšana pasākuma aprakstā elektroniskajos medijos: www.ventspils.lv; www.visitventspils.com; www.kulturascentrs.ventspils.lv  u.c.
 • Pasūtītāja pieminēšana pasākuma reklāmās sociālajos tīklos: facebook.com; twitter.com, instagram.com
 • Pasūtītāja logotipa ievietošana pasākuma reklāmās interaktīvajos ekrānos Ventspils pilsētas iestādēs.
 • Pasūtītāja logo izvietošana uz skatuves pie ''Govs Ceļotājas''
 • Pasūtītāja pieminēšana audio reklāmā radio SWH un radio Skonto.
 • no 2022.gada 8.jūlija līdz 10.jūlijam

2.daļa

Reklāma Ventspils Pilsētas svētkos

 • Pasūtītāja logo demonstrēšana uz LED ekrāna pie galvenās skatuves pasākuma norises laikā (06.08.2022.).
 • Pasūtītāja logotipa ievietošana svētku afišās 150 gb., bukletos 10000 gb. un citos reklāmas drukas materiālos.
 • Pasūtītāja logo izvietošana vides reklāmas banerī Ventspils pilsētā.
 • Pasūtītāja pieminēšana pasākuma aprakstā elektroniskajos medijos: www.ventspils.lv; www.visitventspils.com; www.kulturascentrs.ventspils.lv  u.c.
 • Pasūtītāja pieminēšana pasākuma reklāmās sociālajos tīklos: facebook.com; twitter.com, instagram.com. 
 • no 2022.gada 4.augusta līdz 7.augustam

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu, vai abām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

CPV kods: 79341000-6 (Reklāmas pakalpojumi).

Izpildes vieta: Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 21.jūnijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.06.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
14.06.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Inga Ieviņa
Tālrunis:
63602329
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 21.jūnijam plkst. 14.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Kultūras centrs”
Līguma priekšmets:
Reklāma Ventspils Jūras svētkos (1.daļa)
Līguma cena:
8 264.46
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
30.06.2022
Piegādātāja nosaukums:
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Kultūras centrs”
Līguma priekšmets:
Reklāma Ventspils Pilsētas svētkos (2.daļa)
Līguma cena:
4 132.23
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
30.06.2022