Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /69
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirk[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, t.29188684, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju (80 gb.) izgatavošana un piegāde saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

CPV kods: 44423400-5 (Zīmes un saistītie priekšmeti).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līgumā noslēgšanas.

Izpildes vieta: Dienvidu mols 4, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 8.jūlijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.07.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
28.06.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
29188684
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 8.jūlijam plkst. 14.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Silmor"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde
Līguma cena:
3392
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
09.08.2022