Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Smilšu sanešu uzkrātuves efektivitātes paaugstināšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /97
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi[email protected]

Kontaktpersona

Normunds Kornijanovs, t. 63607500, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Pētījuma veikšana par smilšu sanešu uzkrātuves efektivitātes paaugstināšanu saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto. Pētījuma ietvaros:

  1. izvērtēt smilšu uzkrāšanās apjomu telpisko sadalījumu;
  2. izveidot viļņu, straumju, sanešu pārvietošanās digitāli hidrodinamiskos modeļus, to kalibrāciju un validāciju pēdējo 20 gadu periodam;
  3. veikt dinamiskus modeļaprēķinus nākotnes vētru sezonām;
  4. sagatvot novērtējumu par konfigurācijas risinājumiem.

CPV kods: 73000000-2 (Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 6 (seši) mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 14.oktobrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
14.10.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.09.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
63607500
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 14.oktobrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Nepieciešams precizēt Darba uzdevumu.
Lēmuma datums:
15.11.2022