Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Automašīnas noma, izmantojot operatīvā līzinga pakalpojumu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /108
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. Nr. 26159886, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected].

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 

Iepirkuma priekšmets: Jauna mazā furgona (1 gb.) piegāde atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām, piemērojot operatīvā līzinga pakalpojumus uz 60 (sešdesmit) kalendārajiem mēnešiem saskaņā ar Darba uzdevumā  (1.pielikums) noteikto.

CPV kods: 34100000-8 (Mehāniskie transportlīdzekļi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. Automašīnas piegādes laiks ir ne vairāk kā 120 (simt divdesmit) dienas pēc Līguma parakstīšanas. Ja šajā termiņā nav iespējams automašīnu piegādāt, piegādātājs nodrošina ar līdzvērtīgu automašīnu bez atlīdzības līdz automašīnas piegādes brīdim.

Piegādes vieta: Jāņa iela 19, Ventspils.

Ražotāja rūpnīcas minimālā garantija: ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km nobraukuma ierobežojums.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 28.oktobrim plkst.1100, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.10.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.10.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 28.oktobrim plkst. 11:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "TRANSPORENT"
Līguma priekšmets:
Automašīnas noma, izmantojot operatīvā līzinga pakalpojumu
Līguma cena:
23 848.20
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.11.2022