Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Mobilā konteinera iegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /114
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, t.29188684, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Mobilā konteinera iegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Līgumcenas atšifrējumu (3.pielikums) noteikto.

CPV kods: 44211100-3 (Modulāras un pārvietojamas konstrukcijas).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža. Rasējumu izstrāde un saskaņošana 14 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Konteinera ražošana uzsākama pēc rasējumu saskaņošanas ar Pasūtītāju.

Izpildes vieta: Mobilais konteiners jāpiegādā un jānovieto SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” teritorijā, Plostu iela 7, Ventspilī.

Garantijas laiks:

  1. Mobilā konteinera materiāliem un aprīkojumam 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana datuma.
  2. Mobilā konteinera konstrukcijai 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana datuma.

Avanss ne vairāk kā 50% apmērā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 8.novembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.11.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
29188684
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 8.novembrim plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2022.gada 8.novembrim plkst.10:00 netika saņemti piedāvājumi.
Lēmuma datums:
08.11.2022