Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas pārvaldes loču transfēra pakalpojuma nodrošināšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /109
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Gunārs Trukšāns, t. 63623324, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas pārvaldes loču transfēra pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto. Iepirkuma priekšmets ietver Ventspils brīvostas pārvaldes loču nogādāšanu uz vai no kuģiem.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

CPV kods: 60600000-4 (Ūdensceļu transporta pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes periods: 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Izpildes vieta: Ventspils ostas akvatorija.

Avanss netiek paredzēts.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 15.novembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.11.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Gunārs Trukšāns
Tālrunis:
63623324
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 15.novembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2022.gada 15.novembrim plkst.10:00 netika saņemti piedāvājumi.
Lēmuma datums:
15.11.2022