Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Atkritumu pieņemšana no ostā ienākošajiem prāmjiem pie piestātnes Nr.16, Nr.17, Nr.18
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /121
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Daiga Mažrima, t. 63602312, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Atkritumu pieņemšana no ostā ienākošajiem prāmjiem pie piestātnes Nr.16, Nr.17, Nr.18.

CPV kods: 90000000-7 (Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 11 (vienpadsmit) daļās:

MARPOL V Pielikums – Atkritumi/ MARPOL Annex V – Garbage

Plānotais apjoms gadā, m3

1.daļa - Plastmasa/ Plastic

420

2.daļa - Pārtikas atkritumi/ Food waste

480

3.daļa - Sadzīves atkritumi (papīrs, lupatas, stikls, metāls)/ Domestic waste

2200

4.daļa - Cepamā eļļa/ Cooking oil

5

5.daļa - Atkritumu dedzināmās krāsns pelni/ Incinerator ashes

*

6.daļa - Ekspluatācijas atkritumi (t.sk. eļļainās lupatas, tukšas eļļas mucas, medikamenti ar nederīgu derīguma termiņu, klāju sateču dubļi)/ Operational waste

100

7.daļa - Dzīvnieku kautķermeņi / Animal carcass

*

8.daļa - Zvejas rīki/ Fishing gear

*

9.daļa - Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi /electrical and electronic waste

5

10.daļa - Kravu pārpalikumi (nebīstami jūras videi)/ Cargo residues, non harmful

*

11.daļa - Kravu pārpalikumi (bīstami jūras videi)/ Cargo residues, harmful

*

*Pēc nepieciešamības, 2022.gadā pieņemtais atkritumu daudzums 0 m3.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža. Līgums var tikt pagarināts uz vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem.

Iepirkuma līguma izpildes vieta: Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 20.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.12.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
29.11.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Daiga Mažrima
Tālrunis:
63602312
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 20.decembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
PSIA "Ventspils labiekārtošanās kombināts"
Līguma priekšmets:
1.daļa - Plastmasa, cena par vienu m3
Līguma cena:
13.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
PSIA "Ventspils labiekārtošanās kombināts"
Līguma priekšmets:
2.daļa - Pārtikas atkritumi, cena par vienu m3
Līguma cena:
28.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
PSIA "Ventspils labiekārtošanās kombināts"
Līguma priekšmets:
3.daļa - Sadzīves atkritumi (papīrs, lupatas, stikls, metāls), cena par vienu m3
Līguma cena:
28.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
SIA "eSYS PRO"
Līguma priekšmets:
4.daļa - Cepamā eļļa, cena par vienu m3
Līguma cena:
72.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
SIA "eSYS PRO"
Līguma priekšmets:
5.daļa - Atkritumu dedzināmās krāsns pelni, cena par vienu m3
Līguma cena:
984.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Lautus"
Līguma priekšmets:
6.daļa - Ekspluatācijas atkritumi (t.sk. eļļainās lupatas, tukšas eļļas mucas, medikamenti ar nederīgu derīguma termiņu, klāju sateču dubļi), cena par 1 m3
Līguma cena:
540.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
SIA "eSYS PRO"
Līguma priekšmets:
7.daļa - Dzīvnieku kautķermeņi, cena par vienu m3
Līguma cena:
862.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
SIA "eSYS PRO"
Līguma priekšmets:
8.daļa - Zvejas rīki, cena par vienu m3
Līguma cena:
350.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
PSIA "Ventspils labiekārtošanās kombināts"
Līguma priekšmets:
9.daļa - Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, cena par vienu m3
Līguma cena:
28.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
SIA "eSYS PRO"
Līguma priekšmets:
10.daļa - Kravu pārpalikumi (nebīstami jūras videi), cena par vienu m3
Līguma cena:
350.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023
Piegādātāja nosaukums:
SIA "eSYS PRO"
Līguma priekšmets:
11.daļa - Kravu pārpalikumi (bīstami jūras videi), cena par vienu m3
Līguma cena:
850.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2023