Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Steidzams amortizācijas ierīču remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /119
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Juris Sīklis, tālr. numurs 63602320,

e-pasta adrese [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Steidzams amortizācijas ierīču (2 gb.) remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18 (turpmāk – Remonts) saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums) un Veicamo darbu tāmi (3.pielikums).

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi), 34516000-7 (Fenderi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darbu veikšanas tiesību piešķiršanas, izņemot dienas, kad darbu izpildi nav iespējams veikt nelabvēlīgu laika apstākļu vai pietauvota prāmja dēļ.  Darbu veikšanu paredzēt 1 (vienas) dienas ietvaros, kad pie piestātnes nenotiek prāmju pietauvošana un stāvēšana: pirmdien, otrdien-ceturtdien no 10.00 līdz 17.30, piektdien no 12.00 līdz 20.30, sestdien no 11.00 līdz 18.30.

Garantijas laiks remontdarbiem: 6 (seši) mēneši.

Objekta atrašanās vieta: Plosta iela 7, Ventspils, piestātne Nr.18.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 7.decembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.12.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 7.decembrim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "VERNUS"
Līguma priekšmets:
Steidzams amortizācijas ierīču remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18
Līguma cena:
7 037.27
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
16.12.2022