Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Mobilā konteinera iegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /122
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Juris Sīklis, tālr. numurs 63602320,

e-pasta adrese [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 Iepirkuma priekšmets: Mobilā konteinera iegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Līgumcenas atšifrējumu (3.pielikums) noteikto.

CPV kods: 44211100-3 (Modulāras un pārvietojamas konstrukcijas).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 75 (septiņdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža. Rasējumu izstrāde un saskaņošana 14 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Konteinera ražošana uzsākama pēc rasējumu saskaņošanas ar Pasūtītāju.

Izpildes vieta: Plostu iela 7, Ventspilī.

Garantijas laiks:

  • Mobilā konteinera materiāliem un aprīkojumam 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana datuma.
  • Mobilā konteinera konstrukcijai 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana datuma.

Avanss ne vairāk kā 50% apmērā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 16.decembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.12.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 16.decembrim plkst. 14.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Beidzies iepirkuma piedāvājuma termiņš un iepirkuma līgums nav noslēgts.
Lēmuma datums:
30.01.2024